is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende landstreken betreft, zoo weinig weten zij van hetgeen daar buiten ligt en voelen zich daar dan ook niet op hun gemak. Een voorname factor voor scheiding levert nog de omgangstaal op, die tusschen verwante , in onderling verkeer staande stammen dezelfde is, echter niet begrepen wordt in vreemde streken. De verschillende kleine stammen van Noord- en Oost Borneo bezitten alle hun eigen dialect, dat den buurman dikwijls onverstaanbaar is, doch zij bezigen het Boesang voor den omgang met elkander en overal kan men daarmede terecht. Ook de niet verwante volken, als de Maleiers, Poenans en Boekats, die in hetzelfde land zwerven, bedienen zicb van deze taal.