is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan zeer dappere mannen geoorloofd, evenals dat van de linkerhand of duim.

Aan den Mendalam zag ik niemand met een figuur op het bovenbeen , aan den Mandai slechts een Poenan hoofd, Kiab, die voor moorden op Maleiers door den geheelen Boven-Kapoeas bekend was. De figuur bestond in een hoogen smallen driehoek met den top naar beneden, welke met fraai gebogen lijnen was aangevuld. De hoofden der Mendalam-Kajans onderwerpen zich weinig aan de bewerking, die in vroeger tijden ook hier voor de mannen weinig in gebruik schijnt te zijn geweest.

In hunne verhalen, waarin dieren een rol spelen, heeft het tatoueeren aanleiding gegeven tot het volgende voorval tusschen den Borneo'schen kraai (Corone macrorhyncha Wagl) en den argusfazant (Argusianus grayi Elliot). De verstandige kraai kon volgens de Ivajanlegende vroeger tatoueeren en sprak met den argusfazant af, dat zij elkaar hun eenvoudig gevederte wat zouden versieren. Hij kweet zich met veel ijver van zijn taak en slaagde er na een ingespannen werk in, om het gevederte van den argusfazant prachtig te verfraaien. Nu was de beurt aan den fazant, om den kraai denzelfden dienst te bewijzen en hij toog ook met lust aan den arbeid. De fazant is echter een domme vogel; daarom merkte hij al spoedig dat zulk een werk moeilijk uit te voeren was en zag weldra in, dat het in 't gebeel niet gaan zou. Daarom nam hij maar alle zwarte verf, smeerde die gelijkelijk over de veren van zijn vriend en sedert hebben beide dat verschillend gewaad behouden.

Aan den Mahakam volgen de vrouwen der Pnihings en Kajans de vrouwen der Longglats na; bij de Kajans wendt men deze tatouage het meest aan.

De oudste nog levende vrouwen bij dezen vertoonen nog eene tatouage, die bestaat uit eene vlakke donkere tatoueering van den voorarm even beneden den elleboog, tot even boven den pols. Boven hare enkels dragen zij een donkeren vlakken band van 8 c.M. breedte. Deze band is blijven bestaan, maar na de vlakke versiering van den voorarm, trad de bijgaande tatouage van den handrug in hare plaats. Ook deze is nu uit de mode en de tatoueersters gebruiken de modellen der Longglats: een versierde 4 c. M. breeden band