is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook wel, om te trachten wat te krijgen van de verdeelde tabak, voor hen een zeer groote en gewensche zeldzaamheid.

Zonder al te veel moeite brachten wij het dien dag tot Nanga of Long Mensikai en zouden den volgenden dag vertrekken, toen een onzer honden het bosch inliep en niet van plan scheen de plaats te verlaten. Yon Berchtold bleef dus met zijn boot achter, om den viervoeter te overtuigen van de noodzakelijkheid, maar nadat een paar moeilijke stroomversnellingen ons reeds lang opgehouden hadden, moesten wij nog op hem wachten en besloten wij daarom maar eerst te gaan eten. Al spoedig kwamen toen de achterblijvers opdagen, maar zonder hond. Onze roeiers protesteerden luid tegen het denkbeeld om den vluchteling achter te laten, omdat hij volgens hen in het bosch niet zou kunnen leven en zoo vond ik spoedig eenige mannen bereid, met mij in een leege boot nog eens op de plek te gaan zien. Staande in het wankelende bootje deden zij mij nu met krachtige slagen over de stroomversnellingen heenvliegen, die in het opvaren zooveel moeite veroorzaakten en in zeer korten tijd zagen wij ons kampement terug en onzen Bruno op een grooten omgevallen boomstam staande, door eene korte eenzaamheid blijkbaar van idee veranderd; ten minste zonder de minste aarzeling sprong hij in mijn boot, toen die onder hem aanlegde.

Onbeladen duurde de vaart naar boven ook niet lang en daar wij bij onze terugkomst den maaltijd gereed vonden, zoo kostte het oponthoud niet veel tijd. Om dien dag nog de monding van den Lapong te kunnen bereiken, bleken wij die trouwens wel noodig te hebben, want dit gedeelte van de rivier had zoovele zware stroomversnellingen , dat de Kajans inderdaad een zwaar werk hadden dien dag. Bij iedere wending van het stroombed bijna, lag aan eene zijde een rolsteenbank van steenen tot een 3 a 4 d.M. doorsnede. Naast deze schoot het water pijlsnel naar beneden, maar het verschil der oppervlakken boven en beneden was dan ook zoo groot, dat een deel der booten, die voor mij opgesleept werden, boven de versnelling gekomen, spoedig voor mij verdween. Boomen bleek al spoedig niet meer voldoende en dan sprongen de mannen in het water, om de boot te verlichten en krachtiger naar boven te kunnen trekken.