is toegevoegd aan uw favorieten.

In Centraal Borneo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soelings, welke 30 M. lang en 2 M. diep, anders niet voor 50 personen gemaakt was.

Daar vroeger vooral de overzijde gebruikt werd voor legerplaats, zoo stond aan deze zijde nog genoeg dun onderhout voor posten en ribben van onze hut. Maar het duurde wel een paar uur, voor onze koeli's langzamerhand kwamen opdagen vooral uit den omtrek van het buis van Adam, dat hen waarschijnlijk zoo aantrok om de laatste berichten uit den Mahakam. Eenmaal aan het werk, legden zij er zich op toe, een sterke groote tent in elkaar te binden, omdat wij hier verscheidene dagen zouden blijven; de jongeren droegen daarop alle goederen uit de booten naar boven, waar wij ze onder den vloer of er bovenop naast onze matrassen en klamboes, een droge plaats konden geven.

Vervolgens eischten de booten een groote zorg, daar zij vooreerst "•een dienst meer zouden doen en in het bosch hier moesten achter-

o

blijven. Tot mijne verrassing maakten de Kajans uit zich zelf op den anderen oever eenvoudige stellages, op welke de booten in schuinen stand kwamen te liggen, zoodat zij ook na langer tijd noch door de ligging op den grond, noch door het regenwater konden bederven.

Naast de natuur moesten zij beschermd worden tegen de menschen, die wellicht het weghalen eenvoudiger zouden vinden, dan het vervaardigen, maar ook daarop wist men raad. Aan het benedeneinde van iedere boot werd een houtje dwars en horizontaal er voor gezet als verbod voor het weghalen en een rond gebogen tak er boven gehangen om aan te geven, hoe groot de gong zou moeten wezen, om de boete te betalen bij overtreding.

Zoo was de dag toch goed besteed en begaven wij ons rustig naar bed, toen een paar Kajans ons uit den slaap kwamen wekken met het bericht, dat zij meenden om ons kampement te hooren sluipen. Hoewel dat nogal onwaarschijnlijk klonk, zoo voldeden wij aan hun verzoek en losten een paar schoten in de richting van het bosch, en overtuigd, dat zij toch goed waken zouden, sliepen wij, ook op de honden vertrouwende, tot den morgen.

Het verdeelen onzer goederen in draagbare vrachten nam een gedeelte van den volgenden dag in, en zoo kon er van vertrek nog