is toegevoegd aan uw favorieten.

Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werp van gebruik een soort versierings-aanhangsel te willen maken een soort oplegsel van fraaigheid, dat er desnoods ook afkon.

Niets is minder waar.

Als ik voor mezelf mag spreken en voor hen die in deze met mij instemmen dan zou ik de zaak zoo willen voorstellen: Wij vragen voor de kinderen van dit land, onderwijs om hun handen te leeren gebruiken ten einde de voorwerpen te kunnen maken, die zij noodig hebben in het dagelijksch leven. De kennis en het kunnen om dat te doen willen wij hen bijbrengen en daarnaast willen wij hen critisch leeren zien en eerbied bijbrengen voor wat in eigen kunst eerbiedwaardig is. Verder gaan kunnen wij niet en moeten wij ons vergenoegen om met de Genestet te zeggen: „Wees U-zelf!" en te hopen dat zij het puntdicht anders zullen voleinden dan de dichter deed.

Wij vertrouwen, dat zij dat anders zullen doen, en we gronden dat vertrouwen op kennis van wat men hier vroeger wist en nu nog weet te doen en de vaardigheid die men ook nu nog bezit. Het onderwijs zij echter zóó, dat het onafhankelijk van het nationaal element voldoende vaardigheid geeft voor het gewone zuiver materieele leven.

Wij verlangen dat de eigenaard van dit volk niet worde onderdrukt en zij kunnen ontwikkeld, denken en doen in eigen richting zal het ten slotte zelf moeten.

Niet het klakkeloos overnemen van westersche vormen kan volstaan als men er een indisch motief opplakt, doch ieder voorwerp dient in zijn vorm op nieuw gedacht te worden, tot het een geheel van eigen stijl. Dit kan slechts ten deele een gedachte-product zijn, een gevolg van vooropgezet overleg. Bij een volk met diep levend besef, met sterk zelfbewustzijn zal, indien overigens begaafdheid en kunnen aanwezig zijn, het karakter zich van zelf openbaren. Het is wel haast overbodig een opsomming te geven van alle technieken, die in Indië kostelijke voorbeelden van kunstvlijt hebben voortgebracht. Toch kan het noemen slechts van de voornaamste bij menigeen mooie herinneringen verlevendigen, zooals voor JAVA. batikken, wapensmeden, gamelanggieten, koperslaan, geelgieten en ciseleeien, houtsnijden, pendopobouw, leersnijden (wajang koelit) vlechten, pottenbakken, weven, (kasang, loerik, songket, kain kembangan, plangi, tritik enz.), zilversmeden enz.

SUMATRA en omliggevde eilanden: huizenbouw, houtsnijden, wapensmeden, geelgieten, weven (songket, tjinde, plangi, ragidoep enz.) meubelmaken, (Palembang) ivoorsnijden, borduren, kantwerken, goudopleggen, vlechten enz. 3