is toegevoegd aan uw favorieten.

Het classificeeren volgens het decimaal systeem en de toepassing bij de bibliotheken, documentatie, gemeente-archieven en boekhouding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Salaris Boekhouder.

3. „ Kassier.

4. „ Kantoorbediende, etc.

In de gemeenten worden veelal alles in boeken ingeschreven, de eene brief na den anderen in een bundel gebonden, en een en ander wordt dan genoteerd in klappers, uit die klappers kan men dan de stukken en brieven terugvinden.

Al deze systemen hebben jaren lang vrij goed voldaan, onze voorvaders hebben zich dan ook niet de moeite genomen om de systemen te verbeteren, voor hun was dat overbodig.

Aan het einde der vorige eeuw is daar een merkbare verandering in gekomen.

Onze brieven krijgen we niet meer op een steen gebonden tegen hoogen prijs toegezonden, een paar in de week, maar voor een paar centen krijgen we nu brieven van de geheele wereld, waardoor de correspondentie geweldig toegenomen is en onze kantoren wel een steenbakkerij zouden lijken, wanneer de brieven nog steeds op steenen werden gebonden.

Het schrijven van brieven gaat daarenboven veel vlotter, met hulp van stenographen en door middel van schrijfmachines en desnoods cyclostyles, mimographen of hoe die vermenigvuldigingsapparaten mogen heeten, wij zien er dan ook geen bezwaar in honderden brieven per dag uit te zenden.

Wat betreft boeken. De bibliothecarissen, die een eeuw geleden eenmaal per week zich mochten verheugen bij den aankomst van een mooi boek, staan nu eiken dag een beetje wanhopig te kijken bij de aankomst van groote kisten en bundels boeken en boekjes, waarvan vele een twijfelachtige waarde hebben, toch moet hij ze opbergen.

Wat betreft gemeenten. De gemeentestukken kwamen in zoo klein getal voor, dat 50 jaar geleden een gemeenteambtenaar, die zelfrespect had, zonder eenig systeem alles op geheugen terug kon vinden.