is toegevoegd aan uw favorieten.

Het classificeeren volgens het decimaal systeem en de toepassing bij de bibliotheken, documentatie, gemeente-archieven en boekhouding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klapper, een index in het genre zooals Dewey dit bedoelt.

De heer Zaalberg stond nu hier vooreen moeilijk punt; hij had hier de keus tusschen het maken van een geheel nieuwen index in het decimaal systeem, uitsluitend geschikt voor gemeente registratuur of' hij kon zich aansluiten bij het werk, reeds klaar in het dikke boek van Dewey.

De Heer Zaalberg heeft voor Zaandam het laatste gedaan, de Nederlandsche Registratuur commissie, dit is de commissie die benoemd werd voor het bestudeeren van een universeele classificatie van de gemeentestukken van alle gemeenten van Nederland, zal zich daarmede wel kunnen vereenigen.

Het maken van een geheel nieuwen index is zulk een reuzenwerk, dat het waarschijnlijk niet mogelijk is en het daarom eenvoudiger wordt zich aan te sluiten bij een eenmaal verricht werk.

Een dossier over de straatverlichting van het Damrak in Amsterdam krijgt dan als opschrift 6.257.688 (Damrak).

Eclairage routes ]

, 6.257.688

straatverlichting J

tusschen 2 haakjes plaatst men dus nog achter het cijfer „Damrak."

Dus zonder eenig voorbereidend werk kan een gemeente onmiddellijk beginnen met aanschaffing van den index, den 1 )ewey klapper, wat kartonnen omslagen en kasten 0111 deze behoorlijk vertikaal in op te bergen.

Het spreekt van zelf, dat hier en daar zich nog eenige technische moeilijkheden voordoen, doch het is niet de moeite waard deze hier te releveeren. Nu zal de weg verder gebaand moeten worden tot eene algemeene invoering op alle gemeenten, waardoor men niet meer bij de rangschikking of classificatie afhankelijk is van den persoon die classificeert.

Classificeeren der brieven volgens <len persoon.

Dit onderwerp staat niet in direct verband met het decimaal systeem. Ik wil liet echter even behandelen. Op vele kantoren