is toegevoegd aan je favorieten.

Verkorte instructie voor de uitoefening van den dienst der Postspaarbank in Nederlandsch-Indië op de voor dien dienst aangewezene hulppostkantoren