is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

text niet telkens weer verwijs naar de toelichting of Memorie van Toelichting.

Ik had het bijzondere voorrecht tal van uitgebreide inlichtingen aangaande het onderhavige onderwerp mondeling te mogen ontvangen — en nader te mogen bespreken — met den ontwerper van het eerste ontwerp dezer belastingordonnantie, zijnde tevens de steller van de bovenbedoelde officieele toelichting, den Heer B. ten Bruggen Cate, Inspecteur van Financiën. Volgaarne betuig ik hem ook hier daarvoor mijnen dank.

Door vrij plotseling vertrek uit Indië was ik tot mijn spijt niet in de gelegenheid de drukproeven zelf door te zien.

HULSHOFF.

mm