is toegevoegd aan je favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 11. Van hen, wier zuiver jaarlijksch inkomen of, ingeval voor de berekening der belasting samenvoeging plaats heeft, wier gezamenlijk zuiver jaarlijksch inkomen minder dan f 900 bedraagt, wordt geen belasting geheven.

De belasting bedraagt:

Bij een zuiver jaarlijksch inkomen van:

ƒ 900 tot beneden ƒ 960 ƒ 1,50

„ 960 „ „ „ 1020 „ 3,—

„ 102a „ „ „ 1080 •„ 4,50

„ 1080 „ „ „1140 6,—

„ 1140 „ „ „ 1200 „ 7,50

„ 1200 „ „ „ 1260 9,15

„ 1260 „ „ „ 1320 10,80

„ 1320 „ „ „ 1380 12,45

„ 1380 „ „ „ 1440 14,10

„ 1440 1500 15,90

„ 1500 „ „ „ 1560 17,70

„ 1560 „ „ „ 1620 19,50

„ 1620 „ „ „ 1680 21,30

„ 1680 „ „ „ 1740 23,10

„ 1740 „ „ „ 1800 25,05

„ 1800 „ „ „ 1860 27,—

„ 1860 „ „ „ 1920 28,95

„ 1920 „ „ 1980 , 30,90

„ 1980 „ „ „ 2040 32,85

„ 2040 „ „ „2100 „ 34,80

„ 2100 „ „ „ 3600 36,75,

benevens ƒ3,50 voor elke geheele som van ƒ 100 boven ƒ 2100;

„ 3600 „ „ „ 5400 89,25

benevens ƒ 3,75 voor elke geheele som van / 100 boven ƒ 3600;

ƒ 5400 tot beneden ƒ 7200 ƒ 156,75,

benevens ƒ4.— voor elke geheele som van ƒ 100 boven ƒ 5400;

„ 7200 „ „ „ 12000 ƒ 228,75,

benevens ƒ4,50 voor elke geheele som van ƒ 100 boven } 7200;