is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 24.

De belasting van de buiten Nederlandsch-Indië gevestigden 166) bedoeld in artikel lc is, behoudens verhaal op hen, verschuldigd:

a. voor zoover betreft de deelgerechtigden in de winst van eene vennootschap onder eene firma, eene maatschap of eene kongsie in den persoon van de in NederlandschIndië gevestigde beheerende vennooten of indien geen der vennooten in Nederlandsch-Indië is gevestigd, in den persoon van hem door wien in Nederlandsch-Indië het beheer der firma, maatschap of kongsie wordt gevoerd. Zijn er twee of meer beheerders dan is, indien aan een van hen de algemeene leiding van het bedrijf in Nederlandsch-Indië is toevertrouwd, de belasting verschuldigd in zijn persoon, anders wijst de Directeur van Financiën den beheerder aan in wien de belasting verschuldigd is;

b. voor zoover betreft de deelgerechtigden in de winst van eene reederij in den persoon van den aldaar gevestigden boekhouder der reederij.

Artikel 25.

De belasting van de buiten Nederlandsch-Indië gevestigden bedoeld in artikel ld is verschuldigd in den persoon van hun in Nederlandsch-Indië gevestigde gemachtigden.

Zijn er twee of meer gemachtigden dan is indien aan een van hen de algemeene leiding van het bedrijf in Nederlandsch-Indië is toevertrouwd, de belasting verschuldigd in zijn persoon, anders wijst de Directeur van Financiën den beheerder aan in wien de belasting verschuldigd is.

Artirel 26.

De belasting der buiten Nederlandsch-Indië gevestigden bedoeld in artikel le en f is, behoudens verhaal, verschuldigd in den persoon van hunnen vertegenwoordiger, gemachtigde of agent in Nederlandsch-Indië.