is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN. ANTWOORDEN.

Transport. . . ƒ te berekenen en te s pee i fi ce eren als volgt:

voor vaste inkomsten:

naar het bedrag op 1 Januari van het belastingjaar; bij lateren aanvang van belastingplicht: op het tijdstip van dien aanvang;

voor wisselvallige inkomsten:

bij een bestaan van het bedrijf of beroep in Nederlandsch-Indië van drie of meer jaren; naar het gemiddelde over de laatste drie jaren;

bij een bestaan van meer dan één jaar, doch minder dan drie jaren, voorafgaande aan het jaar waarover de aanslag loopt: naar het gemiddelde over dat tijdvak;

(Valt het boekjaar van een bedrijf niet samen met het kalenderjaar, dan treedt daarvoor in de plaats het boekjaar,

waarvan de eerste helft of meer dan de helft met het kalenderjaar samenvalt —

zie overigens § 4 van artikel 9 der ordonnantie).

(Winsten of verliezen, ontstaan enkel uit belegging van kapitaal in fondsen of goederen, anders dan in de uitoefening van bedrijf of beroep, komen niet in aanmerking).

Totaal bedrag der inkomsten. . . . ƒ

VII. Voor zooveel bij de berekening van de onder No. VI bedoelde inkomsten nog geen aftrek wegens de na te noemen posten heeft plaats gehad, met hoeveel moeten dan de opgegeven bedragen verminderd worden wegens:

a. het als kosten te begrooten aandeel in de huur van gebouwen of

Transport. . . . t

f