is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Letter C.

Dit biljet moet bij elke betaling worden medegebracht.

INKOMSTENBELASTING.

Jaar 19 Gewest

No. van het kohier Landskas te

AANSLAGBILJET

(verstrekt den 190 ).

Naam van belastingschuldige:

k

Bedrag van den aanslag naar het jaarlijksch inkomen ... ƒ De aanslag is sedert verminderd tot ƒ_

Terugbetaald op den

19

ƒ_

— c

Datum Bedrag der betaalde g g » « HAND-

der betalingen. belasting. J § Z .5 5 t TEEKENING

<3 f-H U M 50

JJ " C *Ofl ..£ >

IN IN £ g ! | ? |

Maand. Dag. LEfTERS. CIJFERS. g « Z | | QUITANTIE. ————

(No. 6a).