is toegevoegd aan je favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Letter D.

Dit biljet moet bij elke betaling worden medegebracht.

Alleen voor hen, die gehouden zijn de belasting in eens te voldoen.

INKOMSTENBELASTING.

Jaar 19 . Gewest

No. van het kohier. Lands kas te

AANSLAGBILJET

(verstrekt den 19 ).

Naam van d(1een belastingschuldige

Bedrag van den aanslag naar het jaarlijksch inkomen ... ƒ

„ „ „ „ „ de jaarlijksche overwinst. . . ƒ

Totaal bedrag van den aanslag, ƒ

De aanslag is sedert verminderd tot ƒ

Terugbetaald op den 19 . ƒ

VERSCHIJNDAG DER BELASTING:

Datum Bedrag der betaalde »- "5 « ha mn

der betalingen. belasting. O £ *o ~ > ^

< w ö -5 | <= TEEKENING

IN IN 2] S 1 .5 ^ c voor

Maand. Dag. w 2 - jr o

LETTERS. CIJFERS. g w Zo- QUITANTIE.

_ -0 J;

(No. 6b).