is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Letter F.

INKOMSTENBELASTING.

GEWEST JAAR 19

LANDS KAS TE No. van het register E.

De aanslag van No. van het kohier, bedragende ƒ

is bij het besluit van den

vernietigd

dd. 19 No. verminderd met „ op grond van artikel der ordonnantie in Staatsblad 1908 No.

en alzoo gebracht op ƒ

Zegge

, den 19

O De belastingschuldige heeft op den oorspronkelijken aanslag De van

co

voldaan ƒ

( vernietigd.

De aanslag is . , ,

f gebracht op „

Er is alzoo te veel betaald ƒ Dit bedrag van *)

is op heden den 19

door den Algemeenen Ontvanger te door mij aan den belastingschuldige

terugbetaald door toezending van het stortingsbewijs dd.

aan mij terugbetaald.

La.

De belastingschuldige, De Algemeene Ontvanger te

(No. 16a). 9 Het bedrag schrijven in letters.