is toegevoegd aan uw favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herstelling, art. 6.

Herstellingskosten, No. 48.

Holding maatschappijen, No. 156. Hollandsche tantièmes, No. 127. Hotelhouder, No. 68, 179. Hoofdmachinist bij de Zeemacht, No. 19. Hoofd der echtvereeniging, No. 112. Hoofden van Gewestelijk Bestuur, art. 32, 37, 38, 41, 45, 47, 48, 49, 54, 57, 58, 61, Nos. 203, 207, 223, 241,251,266,267. Hoofden van Plaatselijk Bestuur, art. 31, 32, 34, 43, 45, 61, Nos. 218,266,267. Hooger beroep, art. 45, 46, No. 222. Huishuurindemniteit, Nos. 69, 75. Hulpontvangers, No. 211.

Hulpregister van ontvang, Bijlage C, No. 6. Huurpenningen, art. 4.

Huurprijzen, art. 5.

Huurwaarde van onroerende goederen,

art. 4, 7, Nos. 34, 69. Huwelijksgemeenschap, No. 112. Hypothecaire renten, No. 78. Hypotheken, art. 56.

Imprimés, Bijlage C, Nos. 1, 15. Inbeslagneming, art. 50.

In en uitvoerrechten, art. 56.

Inbreng, art. 17.

Indisch bedrijfskapitaal, No. 156. Ingezetenen, No. 199.

Inhoud der aangifte, art. 30.

Inhouding op tractement, No. 267. Inkomsten uit onroerende of roerende

goederen, No. 97.

Inkomen, No. 17.

Inkomen van gehuwde belastingplichtigen, art. 10.

Inkomen-wat daaronder moet worden

verstaan, art. 3.

Inkomen van physieke personen, art. 2. Inkoop van producten door iemand in

het buitenland gevestigd, No. 15. Inlandsche vrouw, No. 113.

Inlevering aangiftebiljetten, art. 32, No.

187.

Inlichtingen door belastingplichtigen te

verstrekken, art. 42.

Inspecteurs van Financiën, art. 37, Nos.

203, 209, 223, 251, 258. Interestrekening, No. 156.

Interessen, art. 5.

Interessen van schulden, art. 8, No. 78. Interessen van reserves, No. 44. Invordering, art. 52, 58, Nos. 169, 267,

Bijlage C, No. 16.

Inwonenden, art. 30, No. 179.

Jaarlijksche overwinst, art. 13.

Jaarlijksch zuiver inkomen, art. 13, 14,

21, Nos. 124, 126, 153.

Japanners, No. 3.

Kalenderjaar, art. 9, 28, Nos. 104, 109,

171, Bijlage C, No. 11.

Kamer van Koophandel en Nijverheid, art. Kapitaalsaflossing, art. 5. (37, 47.

Kapitaalsvermeerdering of vermindering, Kapitaalschulden, No. 86. No. 60.

Kapitaalformatie, No. 86, 88. Kapitaalsaflossing, art. 16, No. 140. Kerkgenootschappen, No. 8.

Kinderaftrek, art. 12.

Kloosterorden, No. 8.

Kloosterorden buiten Indië gevestigd, No. Kloosterlingen, No. 8. (14.

Koersavans, No. 60.

Koersverschillen, No. 156.

Kohier van aanslag, art. 45, 47, 49, 57,

58, No. 231, Bijlage C, No. 6. Koloniaal verslag, Staat hiervoor Bijlage

C, No. 8.

Kongsie, art. 1, 24, Nos. 9, 10.

Korting op tractement, art. 7, No. 267. Kortingen op tractement of pensioen wegens schuld aan den Lande, No. 86. Kosten van onderhoud en herstelling, art. 6. Kosten van aanplant, No. 51.

Kosten van onderhoud, No. 35.

Kosten van herstel, No. 35.

Kosten van vernieuwing, No. 35.