is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van het hoofdbureau van het wapen der cavalerie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. Jaartal. j Omschrijving.

:

,Q 1904 Beschrijving van een veldbakoven van eenvoudige con¬

structie, zooals in Korintji tijdens de expeditie is 2 exemplaren. gebruikt.

li 1905 Verslas van den tocht naar de Gajo- en Alastanden in

14- , de maanden Februari tol en met Juli 1904 onder den

2 exemplaren. luitenant-kolonel G. C. E. van Daalen, met 4 kaarten en 17 bijlagen.

15 1905. Geneeskundig Rapport betreffende de excursie naar de

Gaio- en Alaslanden onder den luitenant-kolonel G. 2 exemplaren. c JE_ van Daalen.

16 1906. Overzicht van de Schiet- en Rijproeven met de kanonnen 1 , van 7 cM. L/28 en 7 cll. L/14 op kanon terugloop-

2 exemplaren. eQ veersp00raffuit en met de houwitsers van 10,& cM.

L 12 op kanon terugloop- en veerspooratluit.

17 1906. De expeditie naar Korintji in 1903 (met twee kaarten).

Uittreksel uit de verslagen der verschillende wanens 1 exemplaar. eu ,iiensten, benevens eenige afzonderlijke bijlagen.

18 1906. Dagboek betreffende de verrichtingen der Commissie tot

aankoop van paarden in Australië van Maart tot 1 exemplaar. Augustus 1906 (door Jhr. L. D. C. de Lannoy, kolonel der Cavalerie, L. J. Hoogkamer, Militair Paardenarts l«e klasse en O. Rrewer, l,te Luitenant der Artillerie).

iq 1907 Een officierspatrouille van Salatiga naar Weltevreden

(Mei 1906) F. H. J. M. Buffart. le Luitenant der 1 exemplaar. fcavalerie.

20 1907 Applicatorische studie betredende het gebruik van moderne

veldartillerie door P. D. van Essen, l«* Luitenant (Ier 1 exemplaar. Veld-Artillerie (Verslagen, Rapporten en Memoriën,

29e deel 4e allevering).

21. 1908. De expeditie naar Zuid-Celebes in 1905/1906.

, Uittreksel uit de verslagen der verschillende Wapens

1 exemplaar. en Diensten.

22. 1908. De verrichtingen van de Artillerie en den trein op Rali

. tijdens de expeditie van 1906.

1 exemplaar. J