is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevind, meestal met twee paar blaadjes en een eindblaadje. Aan den voet van den algemeenen bladsteel komen een paar lijnvormige steunblaadjes voor. De vrucht is een zes- tot tienzadige openspringende peulvrucht, waarvan de zaden niet door vruchtmoes omgeven zijn.

De blauwe bloemen van de Kembang telang worden wel eens gebruikt om er gebak mee te kleuren.

Daoen saga. Abrus precatorius.

De Daoen saga, Koraalerwt, Weesboontjes, Weegboontjes, Paternosterboontjes is een links windende klimplant met even gevinde bladeren en okselstandige trossen van kleine paarse bloemen. De plant is wegens de fraaie, rood met zwartgevlekte zaden zeer bekend en overal in de tropen verbreid. Op Java vindt men de plant zoowel gekweekt in tuinen als in het wild. De bloemen zijn veel kleiner dan bij de Kembang telang, vertoonen echter een ongeveer overeenkomstigen bouw. De kelk is vergroeidbladig met vijf zeer korte tandjes, de bloemkroon losbladig, vijftallig, symmetrisch, uit vlag, vleugels en kiel bestaande. Er zijn slechts negen meeldraden waarvan de helmdraden tot een gootje vergroeid zijn, de tiende meeldraad die voor de vlag moest staan, ontbreekt. De vrucht is een openspringend drie tot zeszadig peul vruchtje.

De zoetsmakende bladeren worden veelvuldig als hoestmiddel gebruikt en spelen in de Inlandsche geneeskunde een belangrijke rol. De zaadjes zijn in gebruik als goudgewicht. Deze zaden, die ook als Jequirity-zaden bekend zijn, bevatten een zeer vergiftige stof die, in het bloed gebracht, op overeenkomstige wijze als slangengif werkt.

Bij enkele andere planten komen ook rood- en zwartgevlekte zaden voor, die veel gelijkenis met die van de Sagaplant vertoonen.

De T o e r i. Sesbania grandiflora.

De Toeri is een zeer snel groeiende lage boom, met zeer groote witte of roode bloemen, die veelvuldig aangeplant wordt, omdat de bladeren een uitmuntend veevoeder opleveren. De bloemen en vruchten zijn eetbaar, de zeer bittere schors wordt af en toe als Inlandsch geneesmiddel gebruikt.