is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bundels vergroeid zijn. Het vruchtbeginsel is bovenstandig met een dikken stijl en een knopvormigen stempel.

De vrucht die van twee tot drie decimeter middellijn heeft, vertoont een zeer eigenaardigen bouw met een dikke, vleezige schil, waarin talrijke kliertjes met sterk riekende vluchtige olie voorkomen. Het vruchtvleesch is door vliezige tusschenschotten in een aantal vakjes verdeeld, ieder vakje bevat enkele zaden in een vruchtmoes dat uit met sap gevulde, kleine blaasjes bestaat.

De talrijke verwante soorten, de Sinaasappel, de Citroen, de Limoen, de Djeroek nipis, de Djeroek poeroet, de Djeroek manis, de Djeroek papaja enz. vertoonen wat groeiwijze van de plant, blad en bloem betreft, een zeer groote overeenkomst met de Pompelmoes en zijn er over het algemeen moeilijk scherp van te onderscheiden.

De Djeroek kingkit. Triphasia Aurantiola.

De Djeroek kingkit is een welbekende, sterk vertakte en sterk gedoomde heester, die zeer veel in heggen wordt aangeplant. De plant is misschien afkomstig uit China. De kleine, zeer aromatische, roode, sappige vruchtjes worden geconfijt.

De takken van de Djeroek kingkit zijn dun, aan den top heen en weer

gebogen, de bladeren staan verspreid, ze zijn samengesteld, drietallig, het eindblaadje is grooter dan de zijdelingsche blaadjes. In de bladoksels komen gewoonlijk een paar dorens voor. De bladeren zijn doorschijnend gestippeld, tengevolge van de aanwezigheid van talrijke kliertjes met vluchtige olie in het bladmoes.

De bloempjes zijn welriekend, zij gaan 's avonds open, ze zijn veel kleiner dan bij de Pompelmoes, staan alleen of in weinigbloemige bij schermen in de bladoksels.

De kelk is vergroeidbladig, drielobbig, de bloemkroon losbladig, drietallig, wit. Aan den top vertoonen de bloemkroonblaadjes talrijke door¬

schijnende stippels. Gewoonlijk zijn Fig. 9. Takje van de Djeroek kingkit. er zes meeldraden die, evenals bij

de Pompelmoes, om de honigschijf heen gerangschikt zijn. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, de stijl kort en dik, de stempel knopvormig.

De vruchtwand bevat talrijke oliekliertjes, het vruchtvleesch is sappig, kleverig. In het vruchtvleesch liggen van één tot drie zaden.