is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worteltjes van de Varenplant door lieen groeien, verandert op den duur in humus, die door de zittende bladeren bij elkander gehouden en min of meer tegen uitdroging beschut wordt. De plant beschikt dientengevolge over meer water en over meer voedsel en kan zich dus ook sneller ontwikkelen dan de meeste andere epiphyten.

De gesteelde bladeren zijn donkergroen, leven geruimen tijd en breken af wanneer zij afgestorven zijn.

Beide soorten van bladeren ontstaan afwisselend zonder bepaalde regelmatige volgorde uit den wortelstok, in den regel worden er meer zittende dan gesteelde gevormd. Terwijl de gesteelde bladeren, evenals de bladeren van andere groene planten voor de opname van voedsel uit de lucht zorg dragen, hebben de zittende bladeren een geheel andere beteekenis voor de plant, hun rol begint pas wanneer zij afgestorven en verdroogd zijn en bestaat in het bij elkander houden van de humusmassa waar de plant haar water en voedsel uit opneemt.

De Hertshoornvaren. Platycerium.

De Hertshoornvarens komen uitsluitend epiphytisch voor, men vindt ze in geheel Zuid-Oost-Azië en in de aangrenzende deelen van Australië in het wild in het bosch. Sinds enkele jaren zijn

zij als sierplant in trek en worden ook in Europa veel in kassen gekweekt. Zij trekken de aandacht door het blauwachtig-grijze, grillig gevormde loof.

Wij vinden hier een overeenkomstige dimorpliie der bladeren als bij de Eikebladvaren. Er zijn schelpvormige, ongedeelde bladeren die met de randen tegen den stam zijn aangedrukt, die ook in verdroogden toestand blijven zitten en waarachter zich humus verzamelt en er zijn ook lange, ongeveer op de wijze van het gewei van een hert verdeelde, slap neerhangende bladeren die afvallen wanneer zij afgestorven zijn.

Beide soorten van bladeren zijn nogal dik en vleezig, in hun jeugd met witte, donsachtige haartjes bekleed. De wortels en wortelstokken worden geheel door de schelpvormige bladeren bedekt.

Aan de slippen van sommige vertakte bladeren vinden wij de sporangiën, die hier niet in afzonderlijke groepen of sori voorkomen, maar gelieele uitgestrekte plekken van het blad bedekken. Men drukt dit ook wel uit door te zeggen dat de sori

samenvloeien.

Ook de Hertshoornvarens kunnen, omdat zij over een zoo goed ingerichte voorraadschuur voor water en voedsel beschikken, zich snellei ontwikkelen dan de vele andere epiphyten die in dit opzicht mindei gunstig zijn ingericht.

Fig.

30. Platycerium coronarium.