is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingesneden en Samengestelde Bladeren.

Fig. 63. Een yindeelig blad.

Fig. 64. Een handlobbig blad.

Behalve op de nervatuur en den algemeenen vorm van de bladschijf moeten wij er nog op letten of de rand gaaf is of ingesneden. Wij kunnen onderscheid maken

tusschen oppervlakkige en diepe insnijdingen.

Bij de oppervlakkige insnijdingen kunnen wij vier gevallen onderscheiden :

gezaagd noemen wij een bladrand wanneer de insnijdingen en de uitsteeksels beide scherp zijn. gegolfd of geschulpt, wanneer de insnijdingen en de uitsteeksels

beide stomp zijn.

g etand noemt men den bladrand wanneer de uitsteeksels scherp

maar de insnijdingen stomp zijn.

gekarteld wanneer de uitsteeksels stomp maar de insnijdingen scherp zijn.

De diepe insnijdingen komen aan veernervige bladeren voor tusschen de groote secondaire nerven en aan de handnervige bladeren tusschen de primaire nerven. Parallelnervige bladeren vertoonen over het algemeen geen diepe insnijdingen.

Men vergelijkt gewoonlijk de diepte van de insnijdingen met de lengte van de nerven waartusschen zij voorkomen en noemt de bladeren gelobd, wanneer de diepte van deze insnijdingen kleiner is dan de halve lengte dezer nerven, gespleten, als zij ongeveer tot op de helft gaan en gedeeld wanneer zij aanmerkelijk verder gaan dan de helft.

Al naarmate het blad nu veernervig of handnervig is, kan men onderscheiden: veer-

lobbig, veerspletig, veerdeelig

handspletig, handdeelig.

Wanneer wij ons nu voorstellen dat de diepe insnijdingen van de bladschijf bij een veernervig blad doorgaan tot aan de middennerf of bij een handnervig blad tot aan den voet, zoo verkrijgt men een samengesteld blad.

Fig. 65. Een handspletig blad.

en handlobbig,