is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organen die een overeenkomstige beteekenis heb¬

ben. De oude stengelgedeelten van de Rotan's, waarvan de bladeren afgestorven, verdroogd en afgebroken zijn, zakken langzamerhand op den grond, maar de groeiende bebladerde toppen blijven altijd boven, gewoonlijk hoog boven in de kruinen van de woudboomen stevig vastgehaakt.

Bij verscheidene haakklimmers nemen wij waar, op overeenkomstige wijze als bij de windende planten, dat aan de groeiende toppen de bladeren zich pas laat ontwikkelen. Aan het vrije bewegelijke topgedeelte van den stengel vinden wij dan nog geen uitgegroeide bladeren, deze komen pas tot ontwikkeling aan de gedeelten die reeds gefixeerd zijn. Zoo is bijv. bij den in Fig. 182 verkleind afgebeelden stengeltop van een, in Brazilië tusschen het kreupelhout zeer algemeen voorkomende dorenklimmer, de groeiende top over een lengte van bijna een meter geheel bladerloos en eerst aan het gedeelte van den stengel dat zich met behulp van de steunbladdorens stevig vastgehecht heeft, ont-

Fig. 182. Stengeltop van een tropischen Dorenklimmer. De steunblaadjes zijn als dorens ontwikkeld, de bladeren ontwikkelen zich pas naderhand.