is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

temperaturen ver beneden liet vriespunt verdragen, zonder af te sterven en kunnen omgekeerd ook nog tot eenige graden boven de maximumtemperatuur verhit worden, zonder liet leven te verliezen. Afsterven van planten tengevolge van te lage of te hooge temperaturen komt in de natuur bijna niet voor. De kennis van de minimum-, optimum- en maximumtemperaturen van de kieming of van den groei is dan ook van veel meer belang dan de kennis der doodingstemperaturen.

In het volgende lijstje zijn voor enkele planten de minimum-, optimum- en maximumtemperatuur voor de kieming opgegeven.

Minimum- Optimum- Maximum-

BENAMINGEN. temperatuur, temperatuur, temperatuur.

Sinapis alba (Witte Mosterd) \

Trifolium hybridum (Basterdklaver) . . f o 2" ±21° ± 28°

Medicago sativa (Rupsklaver) .....( ( l

IAnum usitatissimum (Ylas) / / /

Pinus silvestris (Den) 7—8° 27° 34°

Alnus glutinosa (Els) 7—8° 24° 36°

Triticum vulgare (Tarwe) 3 ii 4° 29° 42,5°

Rijst variëteiten uit subtropische streken . 10—12° 30—32° 36—38°

„ van Java -— 35—37° 44°

Zea Mays j g j g^0 j ^go

Pliaseolus multiflorus i ' I 1

Cucurbita Pepo i \ \

Solarium Melongena . 13—14° 34° . 46°

Nicotiana Tobaccum / ' '

Cucumis nielo ) jg0

Tlieobronia Cacao 1

Yan de in dit lijstje vermelde planten kunnen de eerste zes hier in Indië niet goed groeien, tenminste in de vlakte, omdat het hier veel te warm is. In de laagvlakte is de gemiddelde luchttemperatuur in de schaduw 's ochtends vroeg omstreeks 23°, in de middaguren omstreeks 29°. Planten die buiten in de zon groeien zijn natuurlijk aan veel hoogere temperaturen blootgesteld, voor de eerste zes planten van onze tabel zou in de laagvlakte de temperatuur midden op den dag in de zon niet alleen de optimum- maar zelfs de maximumtemperatuur overschrijden.

Voor de laatste acht planten van onze tabel zal daarentegen hier in Indië de temperatuur in de laagvlakte in de middaguren

27