is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wand van de zwam opent zich bij rijpheid op de een of andere wijze, zoodat het sporenstof dan vrij komt.

Tot de Plialloïdeeën behooren grillig gevormde, dikwijls fraai gekleurde, ingewikkeld gebouwde zwammen. De vruchtlichamen der Plialloïdeeën doen zich gedurende hun ontwikkeling voor als een wit, eivormig lichaam (duivelsei) dat bij rijpheid openscheurt en waaruit zich dan een steel of een traliewerk verheft. De sporen zijn bij de Plialloïdeeën tot een slijmige, dikwijls onaangenaam riekende massa vereenigd.

De Corticium's vormen dunne, zeer verschillend gekleurde, dikwijls eenigszins fluweelige korsten, gewoonlijk om tamelijk dunne takjes, hetzij van afgestorven of van levend hout. Enkele Corticium-soorten kunnen voor onze meerjarige kultures, o. a. voor de koffie, zeer schadelijk worden.

Tot het geslacht Pesiza behooren allerlei buigzame, min of meer kraakbeenachtige zwammen, met schijf-, schotel- of bekervormige, soms ook met gekroesde vruchtlichamen, die dikwijls helder gekleurd zijn. Men vindt ze meestal zijdelings tegen vermolmend hout aan vastgehecht. Enkele soorten (Koeping tikoes) worden wel gegeten.

Truffels zijn onder den grond levende zwammen, die in zooverre met de Stuifzwammen overeenstemmen dat de sporen ook binnen in een vruchtlichaam ontstaan, echter op geheel andere wijze dan bij deze. De sporen komen ook niet als stof vrij en worden vermoedelijk niet door den wind verbreid maar door dieren, die de vruchtlichamen uit den grond wroeten en opeten. Enkele Europeesche Truffel-soorten vormen een zeer gewaardeerde lekkernij.

Van het geslacht Morcliella (Morielje) zijn enkele soorten eetbaar, het vruchtlichaam heeft hier ook den vorm van een gesteelden hoed, deze is echter min of meer afgeknot, kegelvormig, aan de bovenzijde met allerlei plooien en groeven voorzien.

De Zwammen die Plantenziekten veroorzaken.

Zeer vele plantenziekten worden door microskopisch kleine, parasitische zwammen veroorzaakt. Dergelijke plantenziekten kunnen, wanneer ze zich in onze landbouwgewassen vertoonen, soms buitengewoon groote schade aanrichten. De Koffiebladziekte