is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Telegraafverbindingen in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Letter- Loopt van Wordt bediend Nummer

t t , Ingedeeld in onderstaand secties. ,

benaming. tot.. met: van de secties.

Baa. Tjilatjap-Bandjarnegara. Morse. Tjilatjap-Maos. Baa. 1.

Maos-Banjoemas. 2.

Banjoemas-Poerbolinggo. 3.

Poerbolinggo-Bandjarnegara. 4.

Bab. Djokjakarta-Bandjarnegara. Morse. Djokjakarta-Magelang. Bab. 1.

Magelang-T emanggoeng. 2.

T emanggoeng-Parakan. 3.

Parakan-Wonosobo. 4.

Wonosobo-Bandjarnegara. 5.

Bb. Tegal-Brebes. Telefoon.

Bda. Weltevreden-Bandoeng. Recorder. Weltevreden-Poerwakarta. Bda. 1.

Poerwakarta-Bandoeng. 2.

-

Bdb. Weltevreden-Bandoeng. Morse. Weltevreden-Buitenzorg. Bdb. 1.

Buitenzorg-Tjibadak. 2.

Tjibadak-Soekaboemi. 3.

Soekaboemi-Tjiandjoer. 4.

Tjiandjoer-Padalarang. 5.

Padalarang-Tjimahi. 6.

Tjimahi-Bandoeng. 7.

"

j