is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving der Telegraafverbindingen in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Letter- Loopt van Wordt bediend Nummer

benaming. tot met: Ingedeeld in onderstaand secties. ^ ^

Big. a/b Taroetoeng-Baligé. Telefoon. Taroetoeng-Si Borong Borong. Big. a/b 1.

Si Borong Borong-Balige. 2.

Blja. Belinjoe-Muntok. Telefoon. Belinjoe-Tandjoeng Mantoeng. Blja. 1.

Tandjoeng Mantoeng-Tandjoeng Roeh-Kabel. 2.

Tandjoeng Roeh-Djeboes. 3.

Djeboes-Muntok." 4.

Bljb- Belinjoe-Muntok. Morse. Belinjoe-Soengailiat. Bljb. 1.

Soengailiat-Pangkalpinang. 2.

Pangkalpinang-Muntok. 3.

Bma. Weltevreden-Banjoemas. Morse. Weltevreden-Cheribon. Bma. 1.

Cheribon-Tegal. 2.

T egal-Poerwokerto. 3

Poerwokerto-Banjoemas. 4.

Bmb. Djokjakarta-Banjoemas. Morse. Djokjakarta-Poerworedjo. Bmb. 1.

Poerworedjo-Koetoardjo. 2.

Koetoardjo-Keboemen. 3.

Keboemen-Karanganjar 4.

Karanganjar-Qombong. 5.

Gombong-Banjoemas. 6.