is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Telegraafverbindingen in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vpri^rtf» Aard Heeft Draden recht-

Verkorte een ch-ppW aan

Kantoor. Eiland. benamingi jan het toestel Soort yan toesteL ^ wisselarm Opmerkingen. kantoor. in draad. verbonden.

Poerwokerto. java. Pkt. T. Bma. Morse tusschenkt.

Poerworedjo. Java. Pwr. T. Bmb. Morse tusschenkt.

Pwr®. Morse eindkt.

Pwrs. Morse eindkt.

Ponorogo. Java. Po. T. Pn. Morse tusschenkt.

Pontianak. Borneo. Ptk. T. Ptk. Recorder eindkt.

Poso. Celebes. Pso. B. B. Pso. Telefoon.

Praja. Lombok. Pja. H.T. Lh. Telefoon.

Prambon. Java. Pbn. T. Pbn. Morse eindkt_