is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Telegraafverbindingen in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na „Bindjai" op te nemen in de kolommen 1 t/m 6:

.Bintoehan.

Sumatra.

Bin.

B.B.

Kre.

Telefoon".

Blz. 104/105. Achter „Bodja" in de vijfde kolom „KI" te

wijzigen in „Bda".

Blz. 106/107. Achter „Buitenzorg" in de 7e kolom inplaats

van „Ma" te lezen:

„Maa, Mab".

Blz. 108/109. Achter „Cheribon" in de 5e kolom „Chg en

„Pk" door te halen en „Chd, Che en Chf" te veranderen in respectievelijk „Chc, Chd en Che".

In kolom 6, 3e regel, inplaats van „—" op te nemen „morse-eindkt."; 6e regel „recorderduplex" te veranderen in „morse-eindkt."; de 7e en laatste regel door te halen.

In kolom 7 op te nemen „Smf", en hetgeen in kolom 8 voorkomt door te halen.

Achter „Denpasar" in de 5e, 6e en laatste kolom door te halen respectievelijk „Kam"; „Telefoon" en „Kam B.B. lijn".

Blz. 110/111. Achter „Djeboes" in de 5e kolom „Blja" te

veranderen in „Djs"; in de 7e kolom op te nemen „Blja" en in de laatste kolom op te nemen: „Djs en Blja zijn lijnen van de Banka Tinwinning".

Achter „Djokjakarta" in de 6e kolom 6e regel „Morse tusschenkt." te veranderen in „Recorder tusschenkt".

Blz. 112/113. Achter „Fort de Koek" in de 7e kolom „Ski"

te veranderen in „Sbga".