is toegevoegd aan uw favorieten.

Met onzen president, den heer J.A. Soselisa, op zijn rondreis over Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de hand van schrijver dezes zijn sedert verschenen de ondervolgende boekjes:

)

1. Beknopte geschiedenis van de Vereeniging „AmbonschStudiefonds" (1909— 1917) met een korte toespraak tot het Ambonsch Volk en een aanhangsel bevattende Personalia — HolIand.<cfre- en Maleische tekst.

Verkrijgbaar bij het Hoofdbestuur van de Vereeniging „AmbonschStudiefonds" te Weltevreden.

Voor leden van genoemde Vereeniging ƒ 0.10 en voor nietleden ƒ 0.50 per exemplaar.

2. Stephan i ^ A -,oo ïaar. — Een verhaal uit Oud-Batavia.

Verkrijgbaar oij de boekhandelaren Q. Kolff & Co., en Visser & Co., te Weltevreden, tegen den prijs van ƒ 0.75 per exemplaar.

3. Krontjong, als muziekinstrument, als melodie en als gezang — met platen en muziek.

Verkrijgbaar bij eiken boekhandel tegen den prijs van f 1.50 per exemplaar.