is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

I. Indische Comptabiliteit (Staatsblad 1917 No. 521). 1

II. Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-lndië (Staatsblad 1898 No. 164) 40

III. Algemeen Burgerlijk Bestuur in Nederlandschlndië Organisatie der Departementen (Staatsblad 1866 No. 127) 63

IV. Regelen voor het administratief beheer (Staatsblad 1910 No. 312)

V. Bepalingen omtrent de wijze van verificatie der ontvangsten in Nederlandsch-lndië en omtrent daarmede in verband staande onderwerpen (Staatsblad 1901 No. 325) 81

VI. Regeling omtrent de afschrijving van ontvreemde of verloren gelden uit de rekening der betrokken comptabelen (Staatsblad 1915 No. 2): 90

VII. Regeling omtrent de afschrijving van goederen, wegens bederf, vernietiging ontvreemding of verlies, uit de rekening der betrokken comptabelen (Staatsblad 1915 No. 3)

VIII. Bepalingen omtrent de afschrijving van vorderingen

(Staatsblad 1907 No. 327) 96

IX. Bepalingen omtrent de afschrijving van vorderingen, behoorende tot het Departement van Oorlog,

voor zoover hare inning niet aan Algemeene ontvangers van 's Lands kassen is opgedragen (Staatsblad 1907 No. 328) 102

X. Bepalingen omtrent de afschrijving van vorderingen behoorende tot het Departement der Marine voor zoover hare inning niet aan Algemeene. Ontvangers van 's lands kassen is opgedragen (Staatsblad 1907

No- 329) 105

XI. Regeling van de wijze van verificatie der ontvangsten, van wege het koloniaal bestuur voor rekening van derden gedaan, en van de bemoeiingen der