is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op blz. 264, had aan den voet van de noot nog moeten zijn medegedeeld, dat bij G. B. van 13/3-1919 No. 49, met intrekking van alle daarmede strijdige bepalingen en voorschriften is bepaald, dat de rekeningen wegens reis-, verblijf- en transportkosten betreffende gedane reizen, vóór de betaalbaarstelling niet aan het onderzoek door de Algemeene Rekenkamer zijn onderworpen, met opdracht:

I. aan de hulpordonnateurs om van bedoelde reisrekeningen bij in orde bevinding een bedrag van ten hoogste 80 fl/0'betaalbaar te stellen en zulks indien niet reeds krachtens bestaande bepalingen voorschot is genoten;

II. aan de ordonnateurs, om bijaldien de vorderingen, waarop door de hulpordonnateurs vooruitbetaling is verleend, tot geen bedenking aanleiding geven, de overblijvende 20 % betaalbaar te stellen en daarna die vorderingen, evenals de reisrekeningen, waarop geene vooruitbetaling is verleend, vergezeld van de betreffende duplicaat-betalingsstukken, onverwijld aan de Algemeene Rekenkamer in te zenden.

„ „ 273, lid 1, had in een noot aan den voet der bladzijde moeten zijn medegedeeld, dat het aangehaald besluit van 29 October 1913 No. 23 is opgenomen in Bijblad No 7933.