is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l3te HOOFDSTUK.

Van de rechtspersoonlijkheid van Nederlandsch-Indië en van de wijze van beheer van de Nederlandsch-Indische geldmiddelen. (')

Afdeeling I.

Algemeene bepaling.

Artikel 1. (Staatsblad 1912 No. 459). NederlandschIndië is een rechtspersoon, die hetzij door den Gouverneur-Generaal, hetzij door den Minister van Koloniën wordt vertegenwoordigd.

De eigendommen, baten en lasten van NederlandschIndië zijn gescheiden van die van Nederland.

De geldmiddelen van Nederlandsch-lndië worden beheerd en verantwoord naar de regelen in deze wet gesteld.

{Zie ook Bijblad Nos. 2810, 2910, 4150 en 6918) Afdeeling II,

Van de begrooting.

Artikel 2. (Staatsblad 1917 No. 115) De begrooting bestaat uit:

twee hoofdstukken tot regeling van de uitgaven, waarvan het eerste betreft de uitgaven in Nederland en het tweede die in Nederlandsch-lndië;

twee hoofdstukken tot aanwijzing van de middelen tot dekking der uitgaven, waarvan het eerste betreft de middelen in Nederland en het tweede die in Nederlandsch-lndië «wioet.zijH.

(') Opschrift zooals het is gewijzigd en aangevuld bij de wet van 29 Juni 1912, (Indisch Staatsblad No. 459).