is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REKENING DER COMPTABELEN.

Art. 36. De aanmerkingen van de Algemeene Rekenkamer op de rekeningen der comptabelen worden aan het betrokken departement van algemeen bestuur,, met verzoek om inlichting medegedeeld voor zoover zij aan dat departement niet reeds blijken te zijn gemaakt.

Eerst na ontvangst van het antwoord wordt gehandeld overeenkomstig artikel 87 der Comptabiliteitswet,

Wanneer het antwoord zich, naar het oordeel der Kamer, te lang laat wachten, geeft zij kennis aan den Gouverneur-Generaal.

Aan het betrokken departement van algemeen bestuur wordt ook kennis gegeven van de redenen, waarom de Rekenkamer zich niet kan vereenigen met de wijzigingen of aanvullingen, bij het departement aangebracht ijl de staten tot toelichting der ontvangsten in de jaarrekeningen der comptabelen.

Art. 37. De Algemeene Rekenkamer wijzigt de rekening der comptabelen:

a. ten aanzien der ontvangsten, door herstel van onjuiste imputatiën of van dubbele boekingen, door bijvoeging van hetgeen, ofschoon niet verantwoord, toch ontvangen is, hetzij blijkens de stukkeiT van controle in t bezit der Rekenkamer, Letzij blijkens de opgaven van het betrokken departement omtrent den uitslag van zoodanige verificatiën als niet door de Rekenkamer kunnen worden verricht;

b. ten aanzien der uitgaven, door het bedrag in overeenstemming te brengen met de als geldig aangenomen bewijzen.

(Zie ook artikel 9 van de regeling in Staatsblad

1907 No. 324 blz. )•