is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mat. beheer.

Model L'. B.

RESIDENTIE

AANTOONING van hetgeen uit den voorraad van het

Departement van is verstrekt

aan het Departement van gedure ide het ... de kwartaal van 19

Datum waarop . Gieren of arti- I

de verstrek- Voorraad ke)en

kingen hebben waaruit de j ; Gelds-

plaats gehad verstrekking;

blijkens de over- plaats > ~ Omschrijvingen waarde

gelegde aan- . d g Jg

vragen genau ^

, den 19.

De

Aan

den Directeur van

Vastgesteld bij artikel 2 van de ordonnantie van 20 Augustus 1914 (Staatsblad No. 578).