is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort bij Gouv. besluit 19 Januari 1875 No. 9 (Bijblad No. 2814). Comptabiliteit No, 15.

DEPARTEMENT VAN

Begrooting van Nederlandsch-Indië. HOOFDSTUK II. Afdeeling

DIENST

Wordt voorgesteld de op bijgaande in duplo vermelde sommen tot een totaal bedrag van

mandaten .. .

waarvoor —. zijn afgegeven door

ordonnantiën ' ° ö

te boeken ten laste van de daarbij vermelde artikelen.

Batavia, den 19 .

De

Geboekt tot een bedrag van

Het bedrag der teruggezonden stukken, aangewezen op het

hierbij teruggaande exemplaar van de overgelegde ®taat is

stQtcn

Batavia, den 19 .

De Algemeene Rekenkamer, 2e tafel.