is toegevoegd aan je favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL (COMPTABILITEIT No. 22) DER REKENING WEGENS HET BEHEER VAN GEZEGELD PAPIER.

Besluit der Algemeene Rekenkamer van 9 October 1885 No. 9506 (,Bijblad No. 4209).

DE ALGEMEENE REKENKAMER.

Overwegende, dat in verband met de bepalingen in Staatsblad 1885 Nos. 131, 133 en 135, het wenschelijk is voqrgekomen, het model der rekening wegens het beheer van gezegeld papier te wijzigen;

Gelet op het besluit van 27 Februari 1877 No. 1596;

Heeft besloten:

Vast te stellen de aan dit besluit gehechte modellen der rekening wegens het beheer van gezegeld papier, in te dienen:

a. enz:

b. door de zegeldebitanten, zullende de inzending behooren te geschieden vóór 1 April van het jaar volgende op dat waarop de rekening betrekking heeft.

Extract enz: