is toegevoegd aan uw favorieten.

Oorlogsorganisatiën voor het Indisch leger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) De van het Nederlandsche Leger gedetacheerde militairen, beneden den rang van officier, wier detacheeringstermijn is verstreken, en die nog dienstplichten in Nederland te vervallen hebben, hetzij als vrijwilliger, hetzij als milicien, worden, wanneer zij niet genegen zijn hun detacheeringstermijn voor den duur van den oorlog te doen verlengen, gesteld in het genot van verlof buiten bezwaar van den Lande tot tijd en wijle zij voor terugzending naar Nederland zullen worden opgeroepen.

Artikel 14.

Van het oogenblik af, waarop geene gelegenheid meer bestaat om van Gouvernementswege den overvoer naar Nederland te doen plaats hebben, is de detacheeringstermijn van officieren van het Nederlandsche Leger, gedetacheerd bij dat in Nederlandsch-Indië, ook al is hij verstreken, stilzwijgend voor den duur van den oorlog verlengd.

I