is toegevoegd aan uw favorieten.

Oorlogsorganisatiën voor het Indisch leger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel XI.

Samenstelling van een Bezettingscompagnie

op voet van oorlog.

Minderen. | Transportmiddelen.

5 Karren 1 met:

Samenstelling. • §> . Toelichtingen.

n "S £

d a =f '£ . g

£ S o3 ■"=-§ "S ~E S.

03 n '"C3 S •— *"* P-

2 e g 1 af

O H -= C3 ^ (N Q

— | "

Kapitein......... 1 _ — l(a) _ — _ (i) Van het wapen der arti-

le, 2e of onderluitenant 2 — — 2(a) - lerie.

Sergeant-majoor _ 1 _ _ _ _ _ (*) Ziekenverpleger van het

Fourier — 1 — _ — _ — liosp. personeel.

Sergeanten — 3 3 _ _ _ — (a) Bedienden.

Korporaals — 3 3 — — — — (4) Èén bediende en 4 dra-

Tamboer — — 1 — — _ gers ïan 2 tandoe's.

Hoornblazers — - 2 — — — — (c) Geleiders.

Fuseliers — 20 63 — — — — U) Voor bagage.

Geweermaker.. - 1(') - _ _ _ — (e) NI. 4 voor munitie, 1

1 ersoneel v/d Gen. dienst... 1 1(2) 1(2) 5(6) — — — voor pioniergereedschap

Voertuigen — — — 4(c) 1 ($ 3(e) _ en 1 voor bagage.

Draagpaarden - - _ l(c) — _ l(f) (f) Voor munitie.

Totaal 4 |30 73 113 j 1 3 1