is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige fragmenten uit toestanden in Nederland en Insulinde, beschouwd uit een christelijk economisch standpunt en voorgelegd aan het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het niet edel een mensch buiten uw gezin armoede of broodsgebrek te laten lijden. Dit nu is het verkeerde van het nationalisme. Het legt de groote edele opwellingen en gedachten, waarvoor elk land te klein is, te veel aan banden. Deze willen en moeten eenmaal de grenzen der landen overschrijden en zullen dan op een bulderenden storm gelijken, een storm, die heviger zal opsteken al naar mate men ze langer in bedwang wil houden. Zijne kracht zal verdubbelen.

Het is het verkeerde van het nationalisme dat het niet het goede van de andere landen erkent, dat het egoïstisch is in hevige mate en zich er niet aan stoort of brood of ander voedsel in andere landen duurder wordt dan wel of er gebrek geleden wordt. Neen, men is dan geen mensch meer, men is een egoïstisch bewoner van zijn land. Het inzamelen van geld om zich in zijn eigen land te verheffen boven andere landen en zijne bewoners, is in de eerste plaats het middel geworden. Dit is afkeurenswaardig en op welke wijze ook tot wet of wetten gemaakt, ligt het niet op den weg van hen, die werkelijk Christenen zijn, want Christen zijn kent geen nationaliteit. Immers, hoewel het begrijpelijk is dat het vuur diegenen het eerst en het meest verwarmt, die er bij zitten, behoort de ventilatie, de trekking van den schoorsteen, zoo te zijn dat ook anderen kunnen genieten van de heerlijke warmte, die wij hebben, dit is christelijk en het is onze plicht dat wij ons begeven en onze stem laten hooren daar, waar er misbruik van nationalisme gemaakt wordt. Dit geldt de geheele menschheid. Het moet van de Christenen uitgaan om velen en liefst allen te brengen het geloof in een leven na het aardsche, verkregen door Zijn Lijden, dat Hij heeft willen ondergaan door Zijne liefde tot ons ; dit is het welbegrepen Christendom.

Laat ons nooit overhellen tot daden, die goed zijn, doch gedaan worden met het oogmerk van zelfverheffing, al is het niet van personen dan toch zeker van het partijleven !

Het handelsrecht en «Ie noodzakelijkheid voor Indië van een Land voogd-handelsman. God schiep Hemel en aarde De menschen maakte Hij meester over de voortbrengselen en Hij gaf hun dus reeds het recht — hen meester makend over