is toegevoegd aan je favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hiergenoemde publicatie in Medansche bladen gewenscht, clan dienen zij in dit artikel mede opgenomen te worden.

Artikel 15.

Opheffing van het waterschap.

Voor het geval, dat een uitvoeriger bepaling van de wijze en gevolgen der opheffing gewensclit wordt, wordt bier aangehaald de inhoud van de artikelen 280, 281 en 282 der Pruisische Waterwet van 1913: „Art. 280. (1). Nach Auflösung der Genossenschaft „erfolgt die Liquidation durch den Vorstand „oder die durch Satzung oder Beschlusz der „Genossenschaft dazu berufenen Personen. „Art. 281. Bis ziir Beendigung der Liquidation gelten „fiir die staatliche Aufsicht und die Rechts„verhaltnisse der bisherigen Genossen unter „einander Sowie zu dritten Personen die Be„stimmungen dieses Gesetzes und der Sat„zung, soweit sicli nicht aus den Wesen der „Liquidation ein anderes ergibt.

„Art. 282. (1). Nach Beendigung der Liquidation wer„den die Bticher und Schriften der aufgelös„ten Genossenschaft von der Aufsichtsbe„hörde in Verwahrung genommen. „(2). Die Genossen und ilire Rechtsnachfol„ger liaben das Recht, die Biicher und „Schriften einzusehen und zu beniitzen.T'