is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

B^lage B. Bepaling in welke gevallen kort verlof naar plaatsen, buiten Nederlandsch-Indië, voor ten hoogste drie maanden en in welke gevallen het voor ten hoogste vier maanden kan worden verleend . . . 9g

HOOFDSTUK C. - Overtocht naar en van Nederlandsch-Indië.

I. Koninklijk Besluit, houdende vaststelling van het overtochtsreglement 97

II Reglement op de toekenning van overtocht van Nederland naar Nederlandsch-Indië en omgekeerd ten laste van de Indische begrooting gg

Bijlage A. Maatregelen ter uitvoering van het overtochtsreglement. - Modellen A, B en C . . . ng

Bijlage B. Regeling betreffende het toekennen van vrij transport in Indië aan personen die van hun recht op overtocht voor gouvernementsrekening naar Nederland afstand hebben gedaan

Bijlage C. Extract uit de voorwaarden en vrachtprijzen betreffende het vervoer van gouvernementspassagiers met de stoomschepen der Maatschappij «Nederland"

en die van den „Rotterdamschen Lloyd" .... 125

Aanteekeningen jg2

HOOFDSTUK D.

Bezoldigingen van Europeesche burgerlijke ambtenaren in N-T 134

HOOFDSTOK E.

I. Reglement op het toekennen van nonactiviteitstraktement, wachtgeld en onderstand aan Europeesche Landsdienaren