is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze vergunning vervalt indien de voormelde gouvernementspassagier ... zich niet... ingescheept vóór of op den .. ,1).

Wanneer de reis binnen den bepaalden tfld niet wordt aanvaard, of, aanvaard zijnde, zonder wettige redenen, ter beoordeeling der Regeering, wordt afgebroken vóór hare beëindiging —, tenzij voor den aanvang der reis van den Gouverneur-Generaal vergunning is verkregen, om haar op een bepaalde plaats af te breken —, moet de gouvernements passagier, of, — als deze vergunning is afgegeven voor een gezin —, het hoofd van het gezin, de door de Regeering voor den overtocht te betalen of betaalde gelden vergoeden.

... den ... 19 ..

De...

of Engelsche maatschappijen wordt betaald, en de met de maatschappijen, waarmede de Regeering een contract heeft, overeengekomen overtochtsgelden.

') Als noot5) model A.

HOOFDSTUK C. n.

Zie Bijlage A.

Model C.

Op grond van artikel... § ... van het Reglement, vastgesteld enz. (zie model A en B) wordt aan:

vergund

opgedragen om voor rekening van den Lande de reis naar Nederland aan te nemen met het zeilschip ... gezagvoerder... en dat wel vergezeld van de leden van... gezin, bestaande uit

J)

Voor den overtocht van deze ... gouvernementspassagier ... der ... klasse worden de kosten vergoed, overeenkomstig het onderstaand tarief3).

'), *) en 3) als de gelijksoortige noten in model B.