is toegevoegd aan je favorieten.

Verslag van de bevindingen en handelingen der Gezondheids-commissie op Curaçao in 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II.

N? 22.

Willemstad, den 28u. October 1918.

Aan den heer

Gouverneur van Curacao.

T)e Gezondheids-Commissie heeft de eer de aandacht van TTHooSde Gestrenge beleefd voor het volgende te verzooeken.

WeTT^eUwe Memorie van toelichting blijkt, dat het plan beom voor de vrijwel waardelooze huisjes, d,e door de ophooging^van het terrein, onbewoonbaar zullen worden, meu-

«»^SrSfg^n^rord.ning ^

srM j-SSSffiaSSS

stige gelegenheid gaaui g voorkeur te geven aan het

lts" tr °pr.baBr »«*£.!* "oT'ii s

UH^gEdelGSre^gê dringend in oyermtfng «•**»£

ss;s£ï?ss=£è