is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Instradeeringstabellen .... 87 Instradeeringsturnus, afwisselende 87

Instradeeringsturnus, alternee-

rende 87

Instradeeringsvoorschriften . 81, 82 Intensiteits-maximum .... 10

K.

Kilometerboekjes 63, 64

Klasse, le, afschaffing van de 55, 65 „ ,1e, percentage van de reizigers — (op Java). . . 65 Klasse, 2e — inlanders. . . . 68

„ , Holz- 65

„ , normaal- 26

„ , Polster- 65

Knooppunten 19

Kosten, algemeene 8

„ , bijkomende ... 68, 101 „ , expeditie-, zie vast recht

„ , exploitatie- 8

„ goederenverkeer ... 11 „ reizigersverkeer . . . .11 „ , stations- ... 34, 45, 100

„ , trein- 10

„ , vervoers-, evenredige . 8 „ , „ -, werkelijke . . 6 Kringen 92

L.

Lange, virtuelle 13

Last, doode, zie dood gewicht

„ , nuttige, zie betalend gewicht Leiding van het verkeer, zie in-

stradeering

Locovracht 101

Luxetreinen 55

M.

Materieel, aard van het (invloed van den — op de vrachtberekening) 18, 29

N.

Natuurlijk stelsel 27, 29

Neutralstellung 90

Neutralstellung, zuivere. ... 90 Normaalwagen, zie wagen . . .

P.

Pakkettenvervoer 49, 50

Pleiziertreinen 56, 64

Provisie (agenten) 96

Prijswet van het verkeer ... 15

R.

Reductiën ......... 96

Refactiën 96, 97

Regeling der tarieven .... 3

Reizigerskilometer 7

Restitutiën 96

Restitutie, geheime 96

Retourkaarten . . 56, 60, 61, 62, 63

Retributie 4

Rittenboekjes 64

Rittenkaartjes 64

Rondreisbilletten, gecombineerde 63

Rondreiskaarten 63

„ , vaste .... 63 Route, concurreerende . . . XVII „ , concurrentie- .... XVII „ , stelsel der kortste . . 83, 87

Routetabellen 87

Routevoorschriften . . . . 81, 82 Ruimte, welke de goederen innemen, (invloed van de — op de vrachtberekening) ... 29 Ruimtestelsel 24, V, VII, 50, 51,

52, 55, 56, 57, 58, 92

S.

Scala 46

Seizoenkaarten 63

Snelvervoer ... 18, 30, 50, XII Speciale wagen, zie wagen. . .

Stempelloon 68

Stukgoederen 23, 24, 33

T.

Tarief 92

„ in den ruimeren zin. . . 70

„ , abonnements- 98

,, , af stands- .... 58, 99