is toegevoegd aan uw favorieten.

Een jaar onder de Karo-Bataks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een s e n i n a hebben, ook wel gamet genoemd. Deze moet van denzelfden stam zijn als zijn principaal. Ook hij moet bij alle belangrijke zaken tegenwoordig zijn en rijn instemming met de handelwijze van zijn principaal betuigen. Daarmede neemt hij dan ook dezelfde verantwoordelijkheid op zich als zijn principaal.

Nu, onze Pa Gori is ditmaal weer den dans onl sprongen, dank zij zijn anakberoe- Hoe lang zal echtei dit spelletje nog voortgaan?

20 Mei-

Het regent hier vrij veel, vooral 's avonds is het een leven van belang op dat dak van atap. O wee. als men er naai gaat luisteren, dan hoor je allerlei geluiden, weenen, huilen en schreeuwen. Gezellig is het niet, maar ik heb gelukkig ook s avonds veel te doen. Mijn woordennschat ben ik aan het op teekenen. Het moet een woordenboek worden, dat geeft veel afeiding.

22 Mei.

Het regent — dat doet het overal zal je zeggen. Zeker amice, zeker, maar die regen in het gebergte is toch iets nieuws voor mij. Je kunt hier het werkwoord regenen op allerlei wijzen vervoegen: het regende, heeft geregend, zal regenen, enz. enz. en het regent nog. Het giet, geen druppels maar stralen, pijpestelen. Heel mijn da] is in wolken gehuld; de bergruggen zijn niet te zien; een windvlaag doet af en toe de wolkenmassa scheuren en dan zie je zwarte plekken die je de bosschen daar doen vermoeden. Mijn beekje is een woeste stroom geworden, het buldert al dagen lang, schuimbekkend loopt het storm tegen de groote steenen die het den weg versperren. Alles zwijgt in veld en bosch, dier nog mensch komt aan mijn huisje voorbij. Wat is de mensch toch klein als de natuurkrachten losbreken!

Gelukkig dat mijn huisje vrij hoog ligt, al is alles van