is toegevoegd aan uw favorieten.

De regeling van het desabeheer (Sbl. 1906, no. 83) en die van het credietverband (Sbl. 1908, no. 542) getoetst aan de eischen van het inlandsch credietwezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve de algemeen gebruikelijke afkortingen, zijn hier nog de volgende gebezigd: D 0.= Inland.-che-gemrento- of desa-ordonnuntie; C. V.= verordening regelende het credietverband. Bij bet aanhalen van bet B. W. zijn de artt. van het Nederlandsche B. W. tusschen haakjes geplaatst. Overigens worden met de aangehaalde staatsbladen, algemene verordeningen enz. steeds de Indische bedoeld.