is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

Door Koninklijk besluit van 22 Mei 1896, werd een prijskamp ingericht voor het opstellen van een handboek over het alcoolisme, dat tot gids moet dienen aan de leeraars, gelast met het geven van anti-alcoolische voordrachten in de Staatsgestichten van middelbaar onderwijs.

Volgens gemeld besluit moet het handboek « noch » te wetenschappelijk, noch te technisch zijn, en „ vooral beschouwingen van zedelijken en prac» tischen aard bevatten, om op de doelmatigste „ wijze mede te werken tot het bestrijden van » den vooruitgang van het alcoolisme. »

Van deze schikkingen des programma s is in dit werk rekening gehouden; doch tevens diende de zienswijze van den achtbaren heer Geo. W. Ross, L. L. D., Minister van Onderwijs der provincie Ontojrio (Canada), ons tot richtsnoer bij