is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar de voedzame kracht dier spijzen hangt ook grootendeels af van hunne verteerbaarheid en het verteervermogen van het individu. Het zou immers onmogelijk zijn eene halve kilogram Hollandschen kaas op éénen maaltijd te gebruiken, maar die hoeveelheid vleesch kan men nog al gemakkelijk verteren. Kaas, gezouten visch, boonen verteren niet zoo gemakkelijk als aardappelen en vooral als vleesch; ten andere, ons organisme eischt ook koolstof-hydraten en vet, en hierin bekleedt de volksgeliefde aardappel eene belangrijke plaats.

Ziehier, onaangemerkt het verschil van temperament der personen, eene lijst van voedingsstoffen, gerangschikt in de orde hunner verteerbaarheid:

1° melk; 2° locht gekookte eieren; 3° ongezouten visch; 4° wit gevogelte; 5° gebraden vleesch; 6° gekookt rundvleesch; 7° schapevleesch; 8° ossevleesch; 9° lamsvleesch; 10° kalfsvleesch; 11° brood; 12° aardappelen; 13° varkensvleesch; 14° peulvruchten en groenten; 15° rijp fruit; 16° suikergebak, (l)

De dierlijke zelfstandigheden verteren rasser dan de plantaardige, maar in alles moet rekening gehouden worden van den ouderdom, de gewoonten, de levenswijze, de sterkte

(l) Suiker, matig genomen, is voedzaam en gezond; met spijzen gemengd, verwekt ze noch ontsteking, noch aanhitsing, 't Is echter af te keuren, bij kinderen, den ganschen dag, tusschen de maaltijden in, suikergoed te gebruiken, want daardoor verslappen zij de werking der maag. Gekleurde suikerbollen moet men onmeedoogend van de hand wijzen. D1' C.-A. Frédéricq, van Gent, heeft oranje-suikerbollen gezien, die met polasch-bichrornaat, een hevig vergif, gekleurd waren. De Moniteur Beige van 16 September 1896 bevatte de wet over de fabricatie en den uitverkoop van suiker en suikergoed; de wet van 4 Augustus 1890 voorziet de straffen, welke degenen treffen, die gevaarlijke zelfstandigheden bij de suiker gevoegd hebben, hetzij uit spaarzaamheid, hetzij om den smaak of het oog te streelen.