is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6° Melk is een volledig voedsel, en de eieren zijn eenekrachtige spijze; beide voedingsstoffen zijn goedkoop in vergelijking met vleesch.

Volgens Moleschott, Pettenkofer, Voit, L. Frédéricq, enz., moet het dagelijksch onderhoudsrantsoen van een volwassen manspersoon bestaan uit 130 gr. eiwitstof, 84 gr. vet en 404 gr. zetmeel, te zamen bevattende 300 gr. koolstof, 40 gr. waterstof, 20 gr. stikstof en. 200 gr. zuurstof; zetmeel en vet kunnen elkander vervangen; 17 deelen zetmeel wegen op tegen 10 deelen vet. Voor den werker moet dat voedings- of onderhoudsrantsoen wat vermeerderd worden.

Kinderen van 6 tot 8 jaar volstaan met 62 gr. eiwitstof, 38 gr. vet en 250 gr. koolstof-hydraten.

't Is niet aan te bevelen zich uitsluitelijk met vleesch en brood, of met plantaardige spijzen alleen te voeden; in ons klimaat is de gemengde voeding de beste.

Men dient zijne voedingswijze af te wisselen en ook te regelen volgens de kracht der maag, de lichamelijke inspanning, het temperament, de jaargetijden, het klimaat.

Met het oog op de min of meerdere verteerbaarheid der spijzen, moet men genoegzamen afstand laten tusschen de verschillige maaltijden.

Eindelijk wijzen wij op de voedzame kracht en andere kostbare hoedanigheden van rijp fruit, voornamelijk van aardbeziën en appelen. Fruit past iedereen, doch vooral personen, die een zittend leven leiden en veel geestesarbeid verrichten; het is ook zeer gezond voor kinderen. Wie veel zuursappig fruit gebruikt, zal den lust voor sterken drank niet krijgen of hij zal dien van lieverlede verliezen.