is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het water, dat men drinkt, onmiddellijk met het bloed gemengd en door het lichaam heen gevoerd.

Men onderscheidt regenwater, sneeuwwater, bronwater, putwater, rivierwater, zeewater, bruis- of spuitwater, fruitwater.

Goed drinkbaar water moet veel lucht bevatten, koel, helder en doorschijnend wezen; het moet, met zeep gemengd, schuimen zonder klonters te vormen, en meelhoudende moeskruiden koken zonder ze te verharden; het mag, bij het wasschen, het linnengoed niet geel kleuren en geenen merkelijken geur of smaak hebben.

Gedistilleerd water wordt verkregen door de verkoeling der dampen van kokend water; zulk water is scheikundig zuiver, doch ondienstig tot het gewone verbruik, niet alleen ter oorzake van zijnen flauwen en zoeten smaak, maar nog omdat het zoutachtige stoffen mist, die de voedselvertering begunstigen en aan de noodwendigheden van het organisme voldoen.

Regenwater is licht en minder zuiver dan gedistilleerd water. Waar bron- of rivierwater ontbreekt, neemt men zijne toevlucht tot het water des hemels, dat men in regenbakken vergaart; die van Venetië en Constantinopel mogen als model dienen, zoowel voor hunne wijze van vervaardiging als om de bouwstoffen er toe gebruikt. (1)

Sneeuwwater is arm aan lucht, smakeloos en moeilijk te verteren; alhoewel men het eerste gebrek verhelpen kan met om te roeren of aan de werking der lucht bloot te stellen, moet het als ongeschikt tot de voeding van mensch en dier gehouden worden.

(1) De omstandige beschrijving der regenbakken van Venetië vindt men in de Comptes rendus de l'Académie des Sciences. (Paris) 1860. Deel I, bl. 123.